Klantgerichte Innovatie in de praktijk. De laatste pakweg 50 jaar is er in de branche van advocaten en notarissen niet drastisch veel veranderd. Onderaan de streep bleef het businessmodel hetzelfde: een kennisintensieve, hiërarchische organisatie, die per uur factureren aan de cliënt, waar fee earners worden afgerekend op hun declarabele uren en het binnen brengen van nieuw werk en niet op hun goede ideeën. De oudere generatie partners heeft weinig belang bij stevige lange termijn investeringen.

Geen ideale voedingsbodem voor innovatie. ‘Zomaar’ beginnen is gedoemd om te mislukken. Stel eerst vast waarom je wilt innoveren? En wat voor innovatie wil je creëren: volledig nieuw of een verbetering van een product, dienst of proces? Of wil je sociaal innoveren? Voor wie wil je innoveren? En welke criteria hanteer je om het succes af te meten (omzet, marktaandeel, winst, continuïteit, maatschappelijk effect, etc.)? Het zijn essentiële vragen die nodig zijn om te beantwoorden in het begin.

TIP: Sluit je op in de Warroom. Een Warroom is een denk-, discussieer- en werkplek waarop met een klein team een complexe, strategische uitdaging uitgediept wordt. In een Warroom wordt visueel gewerkt. Door de wandruimte te gebruiken is het mogelijk om de organisatie in een grote hoeveelheid informatie te volgen. Wij gebruiken praktische canvas- modellen om de uitdagingen tot leven te brengen en het denkproces te prikkelen.

De voordelen van de Warroom

  • Betere en snellere output – in 1 tot 2 dagen kan er een gedegen analyse gedaan worden inclusief ver- volgstappen, zoals een uitgewerkt actieplan;
  • Minder (nutteloze) vergaderingen;
  • Meer overzicht en betere communicatie binnen het team;
  • Roept vragen op die in een ‘normaal’ overleg wel- licht onbesproken blijven;
  • Effectieve manier om onlangs gestarte collega’s aan boord te krijgen;
  • Meer plezier bij het werken aan een project.

Dit heb je nodig

  • Organiseer een Warroom op een inspirerende locatie buiten het eigen kantoor, met veel licht én veel wandruimte;
  • Stel vooraf een script op. Maar zie dit als leidraad en niet als ijzeren harnas. In de Warroom moet je flexi- bel zijn en kunnen inspelen op onverwachte vragen en nieuwe ideeën.
  • Werk met grote vellen papier (formaat A1 of A0); • Neem goedwerkende stiften, stapels sticky notes (meerdere kleuren), gekleurde stickertjes en schilderstape mee.

Lees verder over innovatie in de praktijk  in het gratis e-book.