Innoveren zonder klanten te betrekken is kansloos. De wereld verandert en de klant krijgt meer macht. Hij weet heel goed wat hij wil en waar hij zijn producten en diensten afneemt. Hierdoor staan bestaande businessmodellen steeds sneller onder druk. Onderzoek leert ons dat organisaties die continu business- modelinnovatie toepassen in 5 jaar 6% winstgevender zijn dan organisaties die alleen hun product of proces vernieuwen.

Een goede motivator, toch? Blijkbaar niet genoeg. Innovatie staat immers al jaren wel in de top 5 prioriteiten van beslissers in het MKB (Newcom), echter slechts de helft van de ondernemers heeft een innovatiestrategie. En dat is jammer. Er is namelijk snelheid geboden. Waar voorheen nieuwe innovaties 10 jaren duurden om te ontwikkelen en 10 jaren duurden om het grote publiek te bereiken (denk aan: DVD, mobiele telefonie, HD TV), is dat nu 1 jaar om te ontwikkelen en 1 jaar om een massapubliek te bereiken (YouTube, Uber, Blendle). Kortom: 10/10 is 1/1 geworden.

Technologie wordt dus steeds sneller omarmd door de klant. Businessmodelinnovatie is geen modegrill. Het vond altijd al plaats. Het gaat alleen steeds sneller. Inspirerende voor- beelden uit het verleden zijn makkelijk te vinden. Lees verder in het gratis e-book. Klant Kennen schreef dit e-book samen met DBE.